Variables
cvnie Namespace Reference

Variables

 priv = os.getenv("SRT_PRIVATE_CONTEXT")
 
 pub = os.getenv("SRT_PUBLIC_CONTEXT")
 
 subdir = os.getenv("SRT_SUBDIR")
 
string lib = "CVNFunc"
 
string privPath = priv+"/lib/"
 
string pubPath = pub+"/lib/"
 
 dictPath = privPath
 

Variable Documentation

cvnie.dictPath = privPath

Definition at line 15 of file cvnie.py.

string cvnie.lib = "CVNFunc"
cvnie.priv = os.getenv("SRT_PRIVATE_CONTEXT")

Definition at line 5 of file cvnie.py.

Referenced by ana.FindPackageDir().

string cvnie.privPath = priv+"/lib/"

Definition at line 11 of file cvnie.py.

cvnie.pub = os.getenv("SRT_PUBLIC_CONTEXT")

Definition at line 6 of file cvnie.py.

Referenced by ana.FindPackageDir().

string cvnie.pubPath = pub+"/lib/"

Definition at line 12 of file cvnie.py.

cvnie.subdir = os.getenv("SRT_SUBDIR")