Functions | Variables
datagram_client Namespace Reference

Functions

def Usage ()
 

Variables

string SERVER_ADDRESS = 'novabuild01.fnal.gov'
 
int SERVER_PORT = 12345
 
string DATAGRAM_VERSION = 'v0.1'
 
 envmap = os.environ
 
 client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
 
 kv = optpairs[io]
 
 opt1 = kv[0]
 
 arg1 = kv[1]
 
 user = getpass.getuser()
 
 kernel = platform.release()
 
 shell = os.environ["SHELL"]
 
 fin = open('/etc/redhat-release','r')
 
 sl = fin.readline().split(' ')[-2]
 
 srt_public_context = os.environ["SRT_PUBLIC_CONTEXT"]
 
 products = os.environ["PRODUCTS"]
 
string message = 'SPECIAL_SHUTDOWN_MESSAGE'
 

Function Documentation

def datagram_client.Usage ( )

Definition at line 24 of file datagram_client.py.

References print.

24 def Usage():
25  print("usage: datagram_client \"release\"")
26  print(" -a --addr= server address [novasoftbuild01.fnal.gov]")
27  print(" -p --port= port # [12345]")
28  print(" --shutdown request server shutdown")
29 
30 try:
31  optpairs, args = \
32  getopt.getopt(sys.argv[1:],\
33  'a:p:',\
34  ["addr=","port=","shutdown"])
bool print

Variable Documentation

datagram_client.arg1 = kv[1]

Definition at line 49 of file datagram_client.py.

Referenced by genie::utils::hadxs::berger.PionNucleonXSec().

datagram_client.client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
string datagram_client.DATAGRAM_VERSION = 'v0.1'

Definition at line 16 of file datagram_client.py.

datagram_client.envmap = os.environ

Definition at line 39 of file datagram_client.py.

Referenced by caf::CAFMaker.InitializeOutfile().

datagram_client.fin = open('/etc/redhat-release','r')

Definition at line 67 of file datagram_client.py.

datagram_client.kernel = platform.release()

Definition at line 60 of file datagram_client.py.

datagram_client.kv = optpairs[io]
string datagram_client.message = 'SPECIAL_SHUTDOWN_MESSAGE'
datagram_client.opt1 = kv[0]

Definition at line 48 of file datagram_client.py.

string datagram_client.products = os.environ["PRODUCTS"]
datagram_client.SERVER_ADDRESS = 'novabuild01.fnal.gov'

Definition at line 14 of file datagram_client.py.

datagram_client.SERVER_PORT = 12345

Definition at line 15 of file datagram_client.py.

string datagram_client.shell = os.environ["SHELL"]

Definition at line 62 of file datagram_client.py.

datagram_client.sl = fin.readline().split(' ')[-2]

Definition at line 68 of file datagram_client.py.

Referenced by nova::database::Table.CreateFromXML(), nova::dbi::Table.CreateFromXML(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.DDSConnection(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getDataSetFor2Keys(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getDataSetFor3Keys(), dbutils::daqconfig::DCMHardwareConfig.getEnabledPixelCount(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getListOfValuesFor2Keys(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getListOfValuesFor3Keys(), dbutils::daqconfig::DCMHardwareConfig.getPrimarySubsystemConfigId(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getSetOfValuesFor3Keys(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getValue(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getValueFor1Key(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getValueFor2Keys(), dbutils::daqconfig::GeneralDataReader.getValueFor3Keys(), novaddt::Responder< rcm::BeginRunRequest, rcm::BeginRunResponse >.handleMessage(), dbutils::daqconfig::DCMHardwareConfig.hasValidData(), jointsensitivity(), dbutils::daqconfig::DCMHardwareConfig.loadData(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.receiveMessage(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.registerReceiver(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.registerSender(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.sendMessage(), ana::SpectrumHandler.SetWeights(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.unRegisterReceiver(), gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.unRegisterSender(), and gov::fnal::cd::rms::provider::DDSConnection.~DDSConnection().

string datagram_client.srt_public_context = os.environ["SRT_PUBLIC_CONTEXT"]

Definition at line 79 of file datagram_client.py.

string datagram_client.user = getpass.getuser()

Definition at line 59 of file datagram_client.py.