Variables
datagram_server Namespace Reference

Variables

int PORT = 12345
 
int BUFLEN = 512
 
 server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
 
bool docontinue = True
 
 message
 
 address
 
 rtime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time.localtime())
 
 rmach = socket.gethostbyaddr(address[0])[0]
 

Variable Documentation

datagram_server.address
int datagram_server.BUFLEN = 512

Definition at line 10 of file datagram_server.py.

bool datagram_server.docontinue = True

Definition at line 15 of file datagram_server.py.

datagram_server.message

Definition at line 17 of file datagram_server.py.

int datagram_server.PORT = 12345

Definition at line 9 of file datagram_server.py.

datagram_server.rmach = socket.gethostbyaddr(address[0])[0]

Definition at line 19 of file datagram_server.py.

datagram_server.rtime = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",time.localtime())

Definition at line 18 of file datagram_server.py.

datagram_server.server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)

Definition at line 12 of file datagram_server.py.