Variables
lem_status_client Namespace Reference

Variables

string SERVER_ADDRESS = 'novagpvm10.fnal.gov'
 Parameters SERVER_ADDRESS = 'localhost'. More...
 
int SERVER_PORT = 12350
 
string VERSION = 'v0.1'
 
 parser = OptionParser()
 
 help
 
 action
 
 type
 
 str
 
 dest
 
 default
 
 int
 
 options
 
 args
 
 message
 Main. More...
 
 client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
 Message sending. More...
 

Variable Documentation

lem_status_client.action

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.args

Definition at line 20 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)

Message sending.

Definition at line 34 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.default

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.dest

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.help

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.int

Definition at line 14 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.message

Main.

Definition at line 23 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.options

Definition at line 20 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.parser = OptionParser()

Definition at line 12 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.SERVER_ADDRESS = 'novagpvm10.fnal.gov'

Parameters SERVER_ADDRESS = 'localhost'.

Definition at line 7 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.SERVER_PORT = 12350

Definition at line 8 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.str

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

lem_status_client.type

Definition at line 13 of file lem_status_client.py.

string lem_status_client.VERSION = 'v0.1'

Definition at line 9 of file lem_status_client.py.